سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسفندیار حسنی مقدم – کارشناس ارشد
علیرضا غیاثوند – استاد شیمی دانشگاه علوم پایه دانشگاه لرستان
عبدالحسین رضایی نژاد – استادیار باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
صباح صلاحورزی – مربی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

درختچه نسترن کوهی(Rosa canina L) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند است که میوه آن برای درمانبرخی از بیماریها استفاده می شود. پیکره گوشتی میوه نسترن کوهی غنی از اسید آسکوربیک (ویتامین ث) میباشد. در این تحقیق میزان اسید آسکوربیک در پیکره گوشتی میوه درختچه دارویی نسترن کوهی در یکی از رویشگاههای استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. میوه رسیده کامل این درختچه در منطقه شولآباد الیگودرز از توابع استان لرستان و در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۸۷ جمع آوری گردید. میزان اسید آسکوربیک در پیکره گوشتی میوه توسط دو روش تیتراسیون با ۲و ۶ دی کلروفنل ایندوفنل و تیتراسیون با ید اندازهگیری گردید. با استفاده از این دو روش به ترتیب میزان آسید آسکوربیک ۴۲۸ و ۶۴۳ میلی گرم در ۱۰۰ گرم نمونه پیکره رویشی میوه اندازه گیری شد. احتمال تفاوت در میزان اسید آسکوربیک بین دو روش مورد استفاده به علت دقت و کارایی بالاتر روش یدومتری در مقایسه با روش ۲و ۶ دی کلروفنل ایندوفنل باشد. روش یدومتری جهت اندازه گیری میزان اسید آسکوربیک در بافتهای گیاهی از کارایی بالاتری برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نسترن کوهی بومی استان لرستان سرشار از اسید آسکوربیک میباشد. با توجه به غنی بودن میوههای این درختچه از اسید آسکوربیک پتانسیل استفاده از آن بصورت مکملهای غذایی جهت درمان بیماریهای ناشی از فقدان ویتامین ث وجود دارد.