سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید سماوات – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

فقر مواد آلی در اراضی کشاورزی یکی از دلایل کاهش حاصلخیزی خاک و کمی تولید محصولات مختلف کشاورزی است . یکی از منابع تامین کننده مواد آلی خاک ، کمپوست پسماند های شهری است که با فرآوری صحیح آن می توان این مواد با ارزش را مجددا وارد چرخه طبیعت نمود ( سماوات، ).۱۳۸۳ اسید هیومیک جزئی از مواد هوموسی است که تاثیر بسزائی در افزایش قابلیت جذب عناصر غذائی و بهبود خصوصیات فیزیکو شیمیائی و بیولوژیکی خاک دارد . با استخراج مواد هوموسی موجود در کمپوست پسماندهای شهری، و استفاده از آن در اراضی کشاورزی می توان سالانه میلیونها تن بر تولیدات محصولات مختلف زراعی و باغی کشور افزود .