سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالقاسم باقری – دستیار علمی،اقتصاد کشاورزی،دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
علیرضا نیکویی – مربی،اقتصاد کشاوزری،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
احمد سلیمانی پور – مربی،اقتصاد کشاوزری،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

چغندرقند یکی از محصولات اساسی کشور ماست که ماده اولیه لازم صنایع قند و شکر را مهیا نموده و از این لحاظ، شناخت و بررسی جنبه های اقتصادی آن به عنوان یک فعالیت اقتصادی استراتژیک ازاهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی چغندر قند،مساله اشتغال زایی این محصول می باشد.این مساله مدت زمانی است که توجه صاحب نظران و سیاست گزاران را به معطوف داشته است. با این وجود هیچ گونه تحقیق پیمایشی در زمینه ماهیت اشتغال زایی این محصول صورت نپذیرفته است. براین اساس، در مطالعه جاری که در استان اصفهان انجام شده ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و تکمیل پرسش نامه های حسابداری مزرعه به روش مصاحبه حضوری، داده ها و اطلاعات لازم جهت تایین میزان استفاده از نیروی کار جاری و بهینه در زراعت چغندرقند (اشتغال زایی مستقیم )با سطح تکنولوژی و مناطق اقلیمی متفاوت بدست آمد.