سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیروز ولی پور – دانش کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده پزشکی – گروه بهداشت حرفه‌ای و پژوهشگر
علی خوانین – استادیار دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده پزشکی – گروه بهداشت حرفه‌ای
غلامحسین پور تقی – دانش دکتر – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده پزشکی – گروه بهداشت حرفه‌ای و مربی

چکیده:

اشعه x از جمله پرتوهای یونیزان امواج الکترومغناطیسی می‌باشد که دارای طیف وسیعی است. این امواج با کاربردهای مختلف در پزشکی، صنایع، تحقیقات و ….در حل مسائل راهگشا می‌باشد. به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از این امواج می‌بایستی بر نحوه کارکرد با آن آموزش و نظارت دقیق صورت گیرد. یکی از مراکزی که این امواج کاربرد زیاد دارد، فرودگاه و بخش کنترلی است. میزان مواجهه اپراتور ها و پرسنل شاغل در پیتهای بازرسی با اشعه x هدف اصلی این پژوهش بوده است. اندازه‌گیری تشعشعات x به وسیله دستگاه اندازه‌گیری تشعشعات smart Lon انجام گرفت. دستگاه‌های X-Ray موجود در گیتهای بازرسی فرودگاه تا دستگاه RAPISCAN و HE IMANN بوده است، در نزدیکی در دو قسمت بازرسی آقایان و خانم‌ها در وضعیت‌های پرده پایین و پست، پرده بال در حین خروج وسایل و کنار دستگاه محل نشستن اپراتور انجام گرفت، میزان مواجهه در حالت‌های فوق در دستگاه یاهRAPISCAN به ترتیب ۱/۳ ، ۱/۵ و ۰/۴ میکروسبورت در ساعت ۳۰ μsvh-1 و در دستگاه HEIMANN به ترتیب ۰/۹ ، ۱۰/۱۵ و ۱ میکروسبورت در ساعت ۳۰ μsvh-1 بوده است. با توجه به اینکه میزان مجاز مواجهه با تشعشعات یونیزان برای تمام بدن بر اساس استاندارد (۲٬۰۰۳) ACGIH ، μsvh-1 25 می‌باشد لذا میزان مواجهه با اشعه x در این واحد در تمامی حالت‌ها پایین‌تر از حد مجاز شغلی می‌باشد.