سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری پور –
عباس اسماعیلی ساری –
مهدی سلطانی –

چکیده:

محدودیت منابع آب و افزایش احتمالی آلودگی آبها به انواع آلاینده ها در اثر فعالیت های انسانی منجر به تشدید طرح کنترل کیفیت آبها گردیده است. از طرفی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از مصرف مستقیم و غیرمستقیم آب آلوده اهمیت این کنترل را دو چندان کرده است. آلودگی مدفوعی منابع آب یکی از مشکلات مهم و ا ساسی بهدات آب می باشد که جهت جلوگیری و پیشگیری از اپیدمی بیماریهای میکروبی گوارشی، شناسایی آنها حائز اهمیت است. به منظور مطالعه و تعیین کیفیت آب رودخانه هراز نمونه برداری از این رودخانه طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۳ به صورت ماهیانه از ۱۷ ایستگاه در محدوده امام زاده هاشم تا پلیس راه بایجان انجام شد. نمونه های آب از نظر آلودگی میکروبی با توجه به شاخص های موجود (coli.E و Coli form) مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان آلودگی در پائین دست رودخانه بیشتر از بالا دست رودخانه می باشد و آلودگی میکروبی رودخانه در فصل بهار در تمامی ایستگاهها بیشتر از سایر فصول می باشد. نتایج همچنین بیانگر این است که میانگین اشیرشیاکلی و کلی فرم در آبهای رودخانه هراز در مقایسه با استاندارد جهانی به دلیل انواع فاضلابهای خانگی، شهری، کشاورزی و ازدحام جمعیت … از حد استاندارد تعیین شده برای اکثر کاربریها بسیار فراتر بوده و آب این رودخانه از کیفیت بهداشتی مناسبی برخوردار نیست.