سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید غلامی – کارشناسی ارشد زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نصرالله کمالیان – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی زارع – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مطالعه داده های مایکروترمور که در محدوده معدن مس سرچشمه جمع آوری شده اند به منظور محاسبه فرکانس طبیعی خاک، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. به منظور پردازش داده ها از روش نسبت طیفی مولفه افقی به عمودی، معروف به رهیافت ناکامورا(H/V)استفاده شده است. روش نسبتهای طیفی امکان کاربرد بر رویداده های زلزله و شتاب را دارد ولی بر اساس بسیاری از مطالعات روشن گردیده است که استفاده از مایکروترمورها برای محاسبه فرکانس طبیعی کاملا قابل اطمینان میباشد. داده های موجود در ۱۲ سایت اندازه گیری در محدوده معدن مس سرچشمه و برخی نقاط اطراف به منظور مطالعات نوفه سنجی برداشت شده اند. در برخی سایتهای اندازه گیری تعدا دفعات برداشت داده ۳ و در برخی سایتها ۴ بار بوده است. داده ها بر اساس استانداردهای گروه پروژه SESAME (Site EffectS assessment using AMbient Excitations) مورد پردازش قرار گرفته اند. در هر سایت محاسباتبر روی تمامی برداشتها انجام گرفته است و فرکانس طبیعی برای آن سایت محاسبه شده است. بر اساس فرکانس طبیعی بدست آمده دسته بندی رده خاک و متوسط سرعت موج برشی تخمین زده شده است. در نهایت نوع و رده
خاک با مشاهدات میدانی موجود مقایسه شده است.