سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه سیمیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فرشید پژوم شریعتی – پردیس دانشکده های فنی-دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
مرجان تمیزبختیاری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر فولادی تجر – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هوایی که استنشاق می کنیم مخلوطی از گازهاست که تقریبا از ۲۱% اکسیژن، ۷۸% ازت، ۱% آرگون و تعداد کمی گازهای دیگر تشکیل شده است که ذرات و گازهای غیر طبیعی دیگری که توسط انسان و فرآیندهای صنعتی وی تولید می شود از جمله آنهاست. در مباحث مربوط به آلودگی هوا توجه ما به ذرات و گازهایی است که سلامتی و آسایشموجودات زنده را به خطر می اندازد. در این مقاله با اندازه گیری و نمونه برداری از یکی از واحدهای صنعتی کشور به بررسی میزان انتشار فلزات سنگین ناشی از عملکرد کوره های این واحد صنعتی به محیط زیست اطراف این واحد پرداخته شده است. فلزات سنگین اندازه گیری شده شامل : Co, Fe, As, Mn, Cd, Cr, Ni, Se, Na, Al, K, Ca, Si, Ba, Pb, Cu, V, Mgمی باشد. با آزمایشات صورت گرفته مشخص گردید که سالانه در حدودkg25195قلزات سنگین توسط یکی از کوره هایاین واحد صنعتی وارد محیط زیست می گردد، که هر کدام از این فلزات به صورت جداگانه همراه با تاثیراتی که بر روی محیط زیست میگذارند گزارش شده است که با توجه به خطراتی که بعضی از این آلاینده ها بر روی محیط زیست می گذارند بایستی به عنوان یک معضل زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. همچنین در ادامه با توجه به آزمایشات صورت گرفته به بررسی نتایج ناشی از تاثیر طراحی سه کوره این واحد صنعتی و تاثیر ارتفاع کورهها بر روی میزان فلزات سنگین تولید شده، پرداخته شده است و پیشنهاداتی جهت کاهش این آلایندگی ها با استفاده از تکنولوژی غشایی ارائه گردیده است.