سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه نوح جاه – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

سقطهای غیرقانونی متعاقب حاملگی ناخواسته یکی از علل مرگ و میر مادران محسوب می گردد (۴و۳و۲و۱ ) در کشورما سالیانه ۵۰۰-۴۰۰ هزار مورد حاملگی ناخواسته گزارش می شود که از این میان ۸۰ هزار موردان به سقط جنین منجر میگردد این درحالی است که برطبق استفتاء مکرر از علمای اعلام روشهای معمول تنظیم خانواده مغایرتی با قوانین مقدس اسلامی ندارد علیرغم پنهان ماندن امار حقیقی سقطهای غیرقانون سازمانی بهداشت جهانی تخمین زده است که حدود ۲۰% مرگ و میر مادران با استفاده از روشهای تنظیم خانواده قابل پیشگیری میباشد. درحالیکه پیشگیری از حاملگی های ناخواسته و عواقب ان با استفاده از روشهای معمول تنظیم خانواده امکان پذیر می باشد سقط جنین در اکثر موارد مورد تقاضای مادر غیرشرعی و غیرقانونی می باشد و عوارض شدید جسمی و روانی را برای مادر به همراه دارد. برطبق فتوای مکرر علمای اعلام فقط در مواردی که حاملگی خطر جانی برای مادر داشته باشد سقط جنین جایز می باشد.