سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، نارمک ، ته
محسن زاهری – کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، نارمک

چکیده:

یک روش بهسازی رفتار سازه های بتن آرمه، محصور نمودن آنها توسط پوشش بتنی جدید همراه با میلگرد می باشد. در این تحقیق سعی گردیده است، به کمک نرم افزار ABAQUS میزان تاثیرات ضریب لغزش بین دو سطح بتن جدید و قدیم، درصد میلگرد طولی و عرضی در پوشش بتنی، مقاومت نهایی بتن پوشش و تاثیر شیوه اعمال بار ثقلی با توجه به چگونگی اعمال محصورشدگی، در ستونهای با رفتار طره ای و قابهای با ستونهای محصور شده مورد بررسی قرار بگیرد. در انتها با توجه به نتایج بدست آمده، نکاتی برای تحلیل هرچه بهتر و دقیقتر سازه های مذکور ذکر می گردد.