سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز عبدی نژاد – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضوهیا

چکیده:

هدف از احداث سد تهم تامین آب شرب شهر زنجان و اراضی کشاورزی پایین دست آن می باشد. لذا لزوم توجه به وضعیت کیفی آب و بررسی عوامل موثر در این کیفیت بسیار لازم می باشد. در این مقاله به بررسی میزان تاثیر تشکیلات زمین شناسی موجود در سطح حوزه آبخیز سد تهم بر کیفیت آب آن پرداخته می شود. براین اساس و با توجه به نوع تشکیلات زمین شناسی موجود در این حوزه پتانسیل وجود عناصر طبیعی با احتمال آلودگی بسیار بالا و نگران کننده می باشد. لذا انجام مطالعات ارزیابی تشکیلات زمین شناسی منطقه برای تعیین نوع و میزان عناصر آلوده کننده احتمالی در آنها بسیار ضروری و حیاتی است.