سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – کارشناس ارشد تاسیسات و آبیاری مسئول اداره طرح و برنامه دفتر توسعه منابع آب کشاورزی و بهینه سازی مصرف

چکیده:

قنات به عنوان یکی از شاهکارهای بجا مانده از نسل قدیم ایرانیان باستان بوده و شاید به جرات بتوان گفت زندگی در بسیاری از منطق ایران به لطف وجود قنات پایدار مانده است. متاسفانه در چند سال گذشته با پایدار شدن استفاده از آبهای زیرزمینی به طریق چاه و پمپاژ قنوات دایر مورد بی مهری و تجاوز قرار گرفتند کم کم قنوات پر آب تبدیل به قنوات کم آب و یا خشک شدن تبدیل شدند و در پاره ای از مناطق کشور از اهمیت ویژه آنها کاسته شد. با تلاش های پیگیر وزارت کشاورزی و سابق ، سرانجام طرح ملی مرمت و بازسازی قنوات در دستور کار قرار گرفت و از سال ۱۳۷۷ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزیر کشور ردیف اعتباری خاص برای آن ایجاد شد همچنین در کنار این طرح ها از طریق ردیف های اعتباری استان ها نیز مبالغی جهت مرمت و بازسازی قنوات اختصاص یافت. در پی سیاست دولت مبتنی بر استانی شدن اعتبارات ملی این طرح از سال ۱۳۸۱ از شکل ملی به حالت ملی- استانی تبدیل شد و در عوض اعتبارات دیگری از طریق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه جایگزین گردید. در گزارش حاضر عملکرد قنوات کشور و میزان تاثیر آن بررسی شده است. این گزارش حجم عملیات انجام شده ، اعتبار هزینه شده و افزایش حجم آب قابل استحصال قناتها توسط وزرات جهاد کشاورزی از سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۲ در دو بخش ملی و استانی را نشان می دهد.