سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مسافری – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
محمود افسوس – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

چکیده:

یکی از روشهای غیر سازه ای در کاهش خسارت سیل رودخانه ها تعیین حد بستر رودخانه ها و آزادسازی این اراضی می باشد. بط.وریکه تعیین حد بستر رودخانه یکی از مسائل مهمی است که در سالهای اخیر به عنوان یک ضرورت اساسی مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار گرفته است. با وجود نرم افزارهای مناسبی مانند ArcviewHEC-RAS و HEC-GeoRAS به نظر می رسید نرم افزارهای مذکور ابزار مناسبی در جهت تعیین حد بستر رودخانه هستند. اما بررسی ها نشان می دهد که این مدلها فقط به منظور تعیین بستر هیدرولیکی رودخانه، کارایی مناسبی داشته و برای تعیین بستر قانونی و نهایی رودخانه به تنهایی کافی نمی باشد. در این مقاله مشکلات مدلهای کامپیوتری و ارائه موارد تجربی در تعیین حد بستر رودخانه مورد توجه قرار گرفته است. این مشکلات عدم امکان شبیه سازی کلیه عوامل موثر در مدل هیدرولیکی رودخانه و محاسبه تراز سیل را نشان می دهد و اهمیت نکات تجربی در تعیین تغییرات مسیر رودخانه را در طی سالهای آینده مورد توجه قرار می دهد.