سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صالح آزاد شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی شناسی – اکولوژی دانشگاه شهید باهنر کر
علی احمدی مقدم – عضو هیئت علمی بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرزین ناصری – عضو هیئت علمی عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و
عصمت اسماعیل زاده – پژوهشگر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

حضور غلظت های بالای فلزات سنگین به طور طبیعی یا توسط فعالیت های انسانی باعث آلودگی محیط زیست می شود . استفاده از گیاهان مناسب برای خاک های آلوده به چنین فلزاتی در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و فنون آلایش زدایی با شناسایی ظرفیت های جدید گونه های گیاهی جدید در حال توسعه می باشد . گیاهانی که بومی خاکهای محتوی مقادیر بیش از معمول فلز می باشند، تحمل فلز یک ویژگی مهم برای آنهاست . مجتمع مس سرچشمه یکی از بزرگترین مراکز صنعتی معدنی در ایران می باشد که مقدار فلزات سنگین درخاک های مناطق اطراف آن بیش از مناطق فاقد فعالیت معدنی می باشد . می باشد . در این راستا گیاه درمنه با نام علمی Artemisia aucheriکه یک گیاه مرتعی مهم با گسترش زیاد در منطقه مورد مطالعه می باشد، به عنوان گیاه نشانگر جهت بررسی میزان تجمع فلزات سنگین نیکل، کبالت و کروم مورد آزمایش قرار گرفت . نمونه برداری از ریشه، بخش هوایی گیاه و خاک اطراف ریشه در فصل بهار ۱۳۸۶ در ۱۰ ایستگاه در اطراف مجتمع سرچشمه و یک ایستگاه در منطقه ماهان کرمان به عنوان شاهد انجام گرفت . نتایج حاصل تجمع قابل توجهی از فلزات سنگین نیکل، کبالت و کروم را در گیاهان منطقه سرچشمه نسبت به منطقه شاهد نشان می دهد . تفاوت میزان فلزات سنگین در خاک هم نسبت به منطقه شاهد بالا می باشد .