سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سعید مردان – مدیر محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

چکیده:
در شهرکهای صنعتی گروههای مختلف صنعتی استقرار دارند، لذا فاضلاب تولیدی در آنها از تنوع کمی و کیفی بالایی برخوردار است. تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی هر شهرک بر اساس مبانی طراحی مشخصی اجرا می‌شود و واحدهای صنعتی ملزم هستند فاضلاب خود را با کیفیت مناسبی به شبکه جمع‌آوری فاضلاب تخلیه نماید. به این ترتیب برخی واحدهای صنعتی ملزم به ایجاد تاسیسات پیش‌تصفیه می‌گردند. عدم رعایت پیش‌تصفیه الزامی شده برای واحدهای صنعتی، ضمن تحمیل شوکهای آلی و هیدرولیکی به تصفیه‌خانه فاضلاب و اختلال در عملکرد آن، باعث عدم دستیابی به استاندارهای خروجی در برخی زمانها می‌گردد. در این تحقیق جهت بررسی میزان تحقق پیش‌تصفیه الزامی شده برای شهرکهای صنعتی، از مقایسه کیفیت فاضلاب ورودی با مبانی طراحی و مقادیر مجاز وضع شده برای تخلیه فاضلاب واحدهای صنعتی به شبکه جمع‌آوری فاضلاب ۱۶ شهرک صنعتی استفاده گردیده است. نتایج حاصله نشان دهنده، عدم رعایت کامل پیش‌تصفیه وضع شده برای برخی واحدهای صنعتی و در نتیجه عدم تامین مطمئن مبانی طراحی تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی برخی از شهرک‌ها می‌باشد. با توجه به عدم تامین مبانی طراحی در برخی از تصفیه‌خانه‌ها توجه بیشتر به تحقق پیش‌تصفیه در واحدهای صنعتی ضروری است. در نهایت بر اساس واقعیت‌های موجود در شهرکهای صنعتی راهکارهای و پیشنهاداتی برای افزایش اطمینان از تحقق پیش‌تصفیه در شهرکهای صنعتی ارائه گردیده است.