سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم عسگرزاده تبریزی – کارشناس ارشد، گروه بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبا اورنگ – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فتح اله مظطرزاده – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله علاوه بر بررسی میزان تخلخل داربست های کامپوزیتی ژلاتین و هیدروکسی آپاتیت ساخته شده جهت اهداف مهندسی بافت استخوان، مدلو خمشی آنها نیز با استفاده از روش دینامیکی DMTA مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. کلیه نمونه ها تخلخلی بیش از ۴۲% (برای ۵۰% هیدروکسی آپاتیت) تا حداکثر ۷۲% (برای ژلاتین خالص) به نمایش گذاشتند. مدول خمشی تمامی نمونه ها بیش از ۳۵GPa بدست آمد که این در مقایسه با سایر بیومتریالهای زیست تخریب پذیر بکار رفته در مهندسی بافت استخوان از جمله SR-PGA و کامپوزیت های PLLA/HA به مراتب بالاترمی باشد.