سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی انصاری اردلی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دکترعلی داوران – عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این پژوهش بر اساس رابطه ممان-انحناء اعضاء بتن آرمه یک برنامه کامپیوتری تهیه شده است و توسط آن اثر ارتفاع سازه روی میزان ترک خوردگی اعضا آن اعم از تیرها و ستون ها مورد بررسی قرار گرفته است و سپس نتایج حاصل با ضوابط ممان اینرسی موثر آیین نامه ACI مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور دو قاب بتون آرمه چها طبقه و دو طبقه مورد بررسی قرار گرفته است و با مقایسه ممان اینرسی اعضا مشابه در هر دو قاب ملاحظه شد که با افزایش ارتفاع سازه، در حالت نهایی ترک خوردگی اعضا بیشتر شده و در سازه های کم ارتفاع تر ضوابط ACI نتایج دست بالایی برای میزان ترک خوردگی اعضا و ممان اینرسی آنها ارائه می دهد ولی در ساختمان های مرتفع تر علیرغم تغییرات ممان اینرسی در اعضا مختلف شوابط ACI نتایج خوبی ارائه می دهد.