سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس حسینی رنجبر – دکتری فیزیک هسته ای از دانشگاه بیرمنگام انگلستان عضو هیئت علمی دانشگ
علی عربعلی ساوه یی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مطالعه حاضر میزان تشعشعات آلفای ناشی از واپاشی گاز رادن(Rn-222) و فرزندان آن در توده گرانیتی منطقه کوه گیری کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. گرانیت کوه گیری با وسعت ۹۰ کیلومترمربع، از نوع توده های نفوذی کم عمق بوده که در منطقه حاشیه قاره ای میوژئوسنکلینال کرتاسه فوقانی نفوذ نموده و موجب کانسار سازی از نوع اسکارن شده است. در این راستا مقدار ۶۰ کیلوگرم از میزان اکتیویته ی رادن آنها مقادیر متناسبی از سنگ ها در ظروف پلاستیکی ۲۰ لیتری در بسته قرار داده شدند. میزان تشعشعات آلفا با استفاده از قطعات ۱/۵cm*1/5cm از آشکارساز CR-39 تعبیه شده در ظروف تعیین و بر اساس آن دز سالیانه دریافتی انسان برای محیط های باز ۵-+۸۱(mSvY-1) و برای محیط های بسته mSvy-1)326-+18) بدست آمد که بیانگر احتمال اثراتمخرب بیولوژیکی این توده گرانیتی در مکان های بکارگیری آن می باشد.