سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین ترابی – مربی-کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی(عضو هیئت علمی دانشگاه
حدیث یوسفوند – دانشجوی مقطع کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزش
مهدی بیرجندی – مربی-کارشناس ارشد آمار حیاتی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

چکیده:

نیازهای روز افزون مشتریان و ارباب رجوع ازیک سو تغییر در مدل های نیاز و انگیزش کارکنان سبب پیدایش نظریه یا مدل تازه ای از سازمان به عنوان سازمان یاد گیرنده شده است که بر ترفیع فرآیند یادگیری اثر می گذارد. سازمان های یاد گیرنده پدیده ای هستند که با شروع دهه ۹۰ میلادی مطرح شدند علت پدیدار شدن چنین سازمان هایی شرایط نظریه ها و تغییر و تحول در محیط سازمانی قبل از دهه مذکور بوده است در تحقیق حاضر دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در زمینه میزان تطابق شرایط دانشگاه مذکور با مولفه های سازمان های یاد گیرنده بررسی می گردد.