سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد حجازی – استادیار مهندسی سازه ، گروه عمران، دانشکدة فنی و مهندسی ، دانشگاه اصفهان
شاهرخ ضیائی مقدم – ارشد سازه، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این مقاله اثر اعوجاج در پوستة برجهای خنک کن بتنی و افزایش تنشهای کششی و فشاری در پوسته، ناشی از اعوجاجهای ایجاد شده، تحت بارگذاریهای مختلف، بررسی می‌شود. بدین منظور دو برج با ارتفاعهای ۱۳۰ متر و ۴/۱۰۳ متری مدل شده است . پوسته این برجها تحت دو نوع اعوجاج به نام اعوجاج محیطی و اعوجاج موضعی قرار گرفته است سپس بار گذاری زلزله و حرارتی بر روی این برجها اعمال شده است . نتایج به دست آمده افزایش تنشهای کششی و فشاری در پوستهای اعوجاج یافته نسبت به پوسته سالم را نشان می دهد