سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

M Mohammadyan –
MR Ashmore –
JH Dennis –

چکیده:

میزان تماس افراد با ذرات ریزهوابرد (PM25) در بین ۲۰ نفر از کارکنان غیرسیگاری دانشگاه برادفورد و همچنین غلظت این ذرات درهوای محیط کار و محل سکونت این افراد طی ماههای نوامبر ۲۰۰۲ تا می ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار گرفت . برای اندازه گیری میزان تماس فردی، شرکت کننده گان دراین مطالعه دستگاههای نمونه بردار فردی را برای مدت ۴۸ ساعت در روزهای کاری هفته حمل می کردند و همزمان پرسشنامه ای را تکمیل می کردند که در آن هر ۱۵ دقیقه محل استقرار آنها و فعالیتهای انجام شده توسط خودشان و یا افراد نزدیک به آنها پرسیده می شد. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین تماس افراد با ذرات ریزهوابرد در طی روز و شب ( بترتیب ۸/۴۵ و ۰/.۳۸ µg/m ) بیشتر از غلظت این ذرات در محیط کار و خانه (بترتیب ۵/۴۳ و ۷/۳۲ g/m3µ ) است. همچنین میزان تماس این افراد با PM25بیش تر از غلظت PM10اندازه گیری شده در ایستگاه ثابت نمونه برداری در مرکز شهر (۳/۳۵g/m3 µ) است.