سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داور ملازم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
رضا تقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
سلیمان کروبی زاده – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مصطفی ولیزاده – دانشگاه تبریز

چکیده:

جهت اصلاح و گزینش صفات برتر در گیاهانی نظیر گندم شناخت نحوه نوارث صفات کمی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بطوریکه موجب تسهیل گزینش ها موفقیت برنامه های اصلاحی می شود در صفاتیکه توارث پذیری آنها بصورت کمی است. هر چه نسبت تنوع ژنتیکی به نوع فنوتیپی بیشتر باشد بازدهی گزینش بیشتر خواه بود. حاضر به منظور تعیین وراثت پذیری صفات کمی انجام گردید.