سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن کریم پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به کانیهایی که دارای بافت الیافی هستند اصطلاحا آسبست گفته می شود. آسبستها به دو گروه تقسیم می شوند:
الف – خانواده سرپانتینها که کانی مهم این گروه کریزوتیل است. ب – خانواده آمفیبول که دارایپنج کانی : آنتوفیلیت ، کروسیدولیت، اکتینولید و آموسیت می باشد.
حدود ۹۳ تا ۹۴ درصد آسبست مصرفی دنیا از نوع کریزوتیل است. آسبستها دست کم در ۳۰۰۰ نوع فراورده متفاوت به مصرف می رسند. حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آسبستها در ساخت انواع محصولات آسبست سیمانی بهمصرف می رسد.
میزان آسبست تولیدی جهان در سال ۱۹۵۴، ۱/۶۷ میلیون تن، در سال ۱۹۶۴ حدود ۳ میلیون تن در سال ۱۹۷۹ بالغ بر ۵/۳ میلیون تن بوده که در سال ۱۹۹۷ به ۲/۵ میلیون تن کاهش یافته است. روسیه و قزاقستان دو کشور مهم تولید کننده آسبستند . میزان آسبست تولیدی این دو کشور در سال ۱۹۹۰، ۱/۷۵ میلیون تن بوده و در سال ۱۹۹۷ به ۷۵۰ هزار تن کاهش یافته است. میزان محصولات آسبستی تولیدی رسیده از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ کاهش بسیار زیادی داشته از جمله ۸۲ درضد تولید لوله های آسبست سیمانی، ۷۵ درصد صفحه های آسبست سیمانی و ۶۰ درصد دیگر محصولات بوده است. کاهش تولید آسبست و ساخت محصولات آن از ۱۹۸۷ به دلیل تشخیص ارتباط بیماریهای مختلف با الیاف آسبستی بوده است.