سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مهدی آبکنار – مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور

چکیده:

سواحل استان سیستان و بلوچستان به طول حدود ۳۰۰ کیلومتر دارای سواحل ماسه ای بین جرز و مدی حدود ۱۹۵ کیلومتر می باشد که هر ساله میزان قابل توجهی از علف های دریایی به ساحل آورده می شوند با توجه به ارزش اقتصادی مواد اصتحصالی و مصرف زیاد آن در این پروژه میزان جلب کهیا به ساحل آورده شده را برآورده کرده تا در صورت اقتص۲ادی بودن در سال های آـی برنامه ریزی صحیح و مدونی در این خصوص داشته باشیم. این پژوهش از آذر ۸۰ لغایت آبان ۸۱ به مدت یک سال در ۴ منطقه انجام شد و جلب کها در طول نوار ساحلی جمع آوری و توزین شدند ۳ درصد گون های جلبکی ثبت شده و میزان جلبک قهوه ای سارگاسوم نیز اندازه گیری شد در نهایت نمونه ها را در آون ۶۰ دره سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده و وزن خشک آن نیز محاسبه گردید.