سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حشمت اله مرادپور – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
محمدمهدی امین – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
مهناز نیک آیین – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
رضا مولایی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

بی فنیل های پلی کلرینه شده که اصطلاحا آنها را PCBs می نامند، ترکیبات آلی کلره خاصی هستند که ازترکیب کلر با بی فنیل بوجود می آین د. این ترکیبات از دو حلقه بنزنی که بایک پیوندیک گانه کربن – کربن (C-C) به هم متصل گردیده اند، تشکیلیافته اند . به دلیل پایداری و مقاومت بالا و همچنین اثرات بهداشتی مخربی که دارند، از اهمیت بالایی برخوردارند مواد و روش ها : این مطالعه با استفاده از دو دستگاه راکتور بیوفیلم بیهوازی پر و خالی شونده متوالی (ASBBR) از جنس شیشه به حجم ۷ لیتر، شامل ۵ لیتر حجم مفید و ۲ لیتر فضای بیوگاز انجام گردید . دو لیتر از حجم مفید رآکتورها توسط مدیا از جنس فوم های پلییورتان (قطعات ۱×۱×۱ cm) پرگردید. سوبستره اصلی را روغن حاوی PCB ، وسوبستره کمکی و حلال روغن را در رآکتورهای اول و دوم به ترتیب اسید استیک و استون تشکیل می داد .. رژیم بهره برداری از راکتورها عبارت بود از : زمان تغذیه : ۱ دقیقه، زمان واکنش : ۲۳ ساعت و ۲۸ دقیقه، زمان ته نشینی : ۳۰ دقیقه و زمان تخلیه ۱ دقیقه . دمای ۳۷ درجه با استفاده از راکتورهای دوجداره مجهز به آب گرم، ترموکوپل و ترموستات تامین می گردید . آزمایش COD بر روی نمونه های سوبستره ورودی و پساب خروجی راکتورها بر اساس کتاب Standard Methods(2005) و آنالیز PCBs موجود در نمونه های سوبستره ورودی و پساب خروجی راکتورها به روش کروماتوگرافی گازی و آنالیز بیوگاز توسط دستگاه سنجش گازهای فرار انجام شد. بهترین عملکرد راکتورهای ASBBR در حذف PCBs در بارگذاری آلی ۱/۸۶g COD/L.d اتفاق افتاد که در این بار گذاری راندمان حذف PCBs در راکتور اول (سوبستره کمکی : اسید استیک )، ۹۹/۸۵ و در راکتور دوم (سوبستره کمکی : استون)، ۹۹/۵ بوده است . نتایج حاصل از آنالیز بیوگاز تولیدی از راکتورهای ASBBR نشان داد که میزان متان و دی اکسید کربن تولیدی در راکتور اول (سوبستره کمکی : اسید استیک ) به ترتیب ۶۲ و ۳۸ درصد و در راکتور دوم (سوبستره کمکی: استون) ۵۹ و ۴۱ درصد بوده است.نتیجه گیری : ازیافته های این تحقیق نتیجه گیری می شود که تجزیه بیولوژیکی PCBs محلول در روغن در بارگذاری حداکثر(حدود ۵gCOD/L.d ) با تزریق مقدار ۰/۵میلی لیتر ( ۵۰۰ میکرولیتر ) روغن خام ترانسفورماتور، حاوی میلی گرم در لیتر ،PCBs در راکتورهای ASBBR مورد استفاده در این مطالعه امکان پذیر می باشد.