سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران – دانشکده بهداشت ساری – گروه بهدا
علی اسدی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

وجود مواد آلی طبیعی محلول (NOM) در آب موجود ایجاد محصولات فرعی حاصل از گندزدایی (DBPs) ، افزایش میزان مصرف کواگولانت و افزایش احتمال رشد بیولوژیکی در شبکه توزیع آب می گردد لذا حذف آن از آب مهم است. هدف از این تحقیق بررسی میزان حذف NOM بوسیله تجزیه بیولوژیکی در فیلتر سیلیسی و تعیین عوامل موثر (زمان ماند، دما و pH ) بر آن می باشد.