سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد خدادادی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست و فراوری مواد معدنی، دانشکده فنی دانشگ
سید جواد کلینی – استادیار گروه مهندسی فراوری مواد معدنی، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مد
مهدی مرزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی فراوری مواد معدنی، دانشکده فنی دان
عبدالله سمیعی – کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امی

چکیده:

پسماندها و باطله های تولید شده کارخانجات فراوری مواد معدنی که حاوی فلزات سمی و سنگین می باشند با ایجاد مکانیسم های با مواد مختلف به منابع آبی و خاکی منتقل شده و اثرات زیانبار زیست محیطی را سبب می شوند. از پارامترهای موثر در میزان حلالیت فلزات سمی و سنگین و انتقال آنها به محیط زیست pH دما و نسبت مایع به جامد می باشند. در این مقاله به شناسایی و بررسی رفتار و میزان حلالیت فلزات سمی و سنگین از پسماند های کارخانه فراوری سرب و روی لکان در آزمایش های لیچینگ مخزنی پرداخته شده است که طی آن مقادیر pH دما و نسبت مایع به جامد که در ۵ سطح مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت بیشترین درصد حلالیت برای خاک سد باطله تحت شرایط pH=5 دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و نسبت مایع به جامد ۱:۱۰ حاصل شد که نشان دهنده بحرانی ترین شرایط در میزان حلالیت فلزات سمی و سنگین پسماندهای این کارخانه و انتقال آنها به منابع آبی و خاکی م یباشد