سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رضا حسن زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد عباس نژاد – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد عامری – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گاز رادن (Rn 222) ساخته شده از سری واپاشی اورانیوم (u238) که پایدار بوده و نیمه عمر آن ۳/۸۲ روز است در خاک و سنگ تولید شده و از طریق شکستگی ها و گسل ها به سطح راه می یابد. در صورتی که این گاز به مقدار زیاد در فضاهای بسته تجمع یابد در اثر تنفس وارد ریه شده و در حین واپاشی آن در ریه عناصر پرتوزای جامدی تولید می گردند که منجر به سرطان ریه می شوند.به منظور بررسی میزان خطر این گاز در منطقه کوهستانی شرق زرند میان پرتوزائی احدهای سنگی مختلف مورد سنجش قرار گرفت و واحدهای سنگی به سه نوع کم خطر، پر خطر و با خطر متوسط تقسیم شدند که میزان پرتوزائی آنها به ترتیب در حد کمتر از (cpm50) بیش از (cpm70) بود و بر اساس آن نقشه پهنه بندی خطر رادن در منطقه ترسیم گردید که مبین قرار داشتن بعضی از روستاها در محدوده مناطق پر خطر می باشد.