سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد کرمی نژاد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر سخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطهره دادگری نژاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده: