سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

منصور فرزام – دانشگاه صنعت نفت
غلامرضا کایدی – دفتر فنی زیر بنایی – الکترومکانیکال شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
علی احتشامی – دفتر فنی زیر بنایی – الکترومکانیکال شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

چکیده:

حدود ۵۰۰ بار ضخامت سنجی با استفاده از دستگاه های آلتراسونیک نشان داد که بدلیل وجود املاح خورنده خوردگی باعث کاهش ضخامت لوله می شود. انالیز شیمیایی نشان داد که جنس این لوله ها از نوع AISI 1020 است. آنالیز ترکیبات رسوب شده بر روی سطح داخلی لوله ها نشان داد که املاح معدنی همانند Mn , Caو …. درکنار Feموجودند.
آنالیز لجن و آب لوله ها در موقعیتهای کانال و کناره رودخانه کارون نشان داد که انواع باکتریهای مهم خورنده موجودند. پس از مطالعه دقیق حاصل ازآزمایشات، مکانیزمهای مهم خوردگی مورد بحث وبررسی قرار گرفتند که متعاقب آن و پس از انجام مطالعات مربوطه روشهای پیشگیری ارائه شده اند.
مناسبترین روش پیشگیری از خوردگی اعمال پوششهای سیمانی یا پلیمری است. ارزانترین روشها نیز کلرزنی و تعبیه شیرهای تخلیه است.