سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهرام خیری – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمد فضلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی ) دانشگاه آ

چکیده:

در سالهای اخیر مفهوم رضایت مندی مشتری توجهات زیادی را به خود جلب نموده است در این مقاله با برسسی تجربی استفاده کنندگان خودرو های دو گانه سوز شهر تهران عوامل رضایتمندی و وفاداری مشتری در قالب مدل امریکایی رضایت مندی مشتری تشریح شده است برای آزمون فرضیه های تحقیق مبتنی بر وجود رابطه مستقیم و مثبت میان کیفیت درک شده با متغییر های کیفیت درک شده ارزش درک شده و رضایت مندی مشتری و همچنین بررسی رابطه مستقیم و مثبت میان کیفیت درک شده با ارزش درک شده و رضایتمندی مشتری با وفا داری.