سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید علیشاهی – شرکت توزیع برق مشهد
هاشم ظریف شاهسوند نژاد – شرکت توزیع برق مشهد
علیرضا کاشی – شرکت توزیع برق مشهد

چکیده:

در این مقاله با اندازه گیری رضایت مشترکین شرکت توزیع برق مشهد و با هدف اندازه گیری رضایت و ارائه شاخص آن خواهیم پر داخت . رضایت و شاخص بر روی فرآیند ها ی مرتبط با مشترکین اعمال می گر دد تا هدف شناسائی فرآیند های مرتبط با مشترکین و سنجش رضایت مشترکین در مورد این فرآیند را برآورده سازد. ودر نهایت دستیابی و طراحی چرخه ای که بتوان د اندازه گیری رضایت را طی دوره های معین سن جیده و سیستم شرکت را بر اساس نظرات مشترکین بهینه نماید را مورد بررسی قرار می دهیم.