سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیلا ربیعی پور –
معصومه ماکوئی –

چکیده:

انسان موجودی چند بعدی با نیازهای گوناگون است که همواره در جستجوی رفع نیازهای خویش می باشد . یکی از اجزای تشکیل دهنده نیازهای انسان ، نیاز جنسی است که دارای ابعاد زیستی ، روانی و اجتماعی می باشد .خداوند نیز در قرآن کریممی فرماید:یکی از آیات لطف و عظمت پروردگار این است که از خودتان ازواجی آفریده است تا در زندگی به آنان تکیه کنید و در میان شما و ایشان محبت و مهربانی و دوستی قرار داده است.( ۱ ) سلامت جنسی هنگامی ارتقا می یابد که شخص به کارگیری یا تنزل رفتار جنسی و تولید مثل را مطابق ارزش های اجتماعی و شخصی انجام داده و از قید فشارهای روانی مانندترس خجلت یا گناه که می تواند باعث اختلال در فعالیت های جنسی باشد آزاد بوده و از سلامت فیزیو لوژیک که عملکرد ( جنسی یا تناسلی به شرط آن برقرار خواهد شد ،برخوردار باشد.( ۲ عملکرد جنسی طبیعی بخشی از سلامتی زن محسوب می شود طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، سلامت جنسی تابعی از عوامل بدنی ، جنسی ، ذهنی و اجتماعی است که منجر به تکمیل شخصیت ، ارتباط و عشق می گردد . در زندگی زناشویی نارضایتی جنسی از معضلات و مشکلات مهم ازدواج است . متاسفانه امروزه با وجود اهمیت عملکرد جنسی در سلامت عمومی و بهداشت ، ارزیابی سلامت جنسی فراموش می شود سازمان جهانی بهداشت دریافت اطلاعات و انتخاب رابطه جنسی را چه بعنوان تولید مثل و چه لذت حق هر فرد می داند با اینکه سلامت جنسی زوجین در زندگی نقش مهمی را ایفا می کند ولی رضایت و نگرش نسبت به این مسئله مورد توجه کافی قرار نگرفته است . عدم تفاهم در امور جنسی و سرخوردگی های ناشی از آن می تواند یکی از عوامل عدم تفاهم بشمار آید و بین رابطه جنسی و رضایت از این رابطهو علاقه بین زن و شوهر رابطه مستقیم وجود دارد.( ۴ ) مسائل راجع به میل جنسی و اختلال عملکرد جنسی در کل جمعیتشایع است . بررسی ها نشانگر این است که تقریبا دو سوم زنانی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند دارای مسائل راجع به میل جنسی خود بودند ، یک سوم زنان علاقه ای به مسائل جنسی نداشتند ، ۲۰ % اظهار کرده بودند که امور جنسی همیشه لذت بخش نیست ، ۱۵ % درد حین مقاربت داشتند ، تا ۵۰ % دچار مشکل در برانگیخته شدن بودند ، ۵۰ % با مشکل رسیدن به ارگاسم مواجه بودند و ۲۵ % قادر به تجربه ارگاسم نبودند . ( ۱ ) نحوه تفکر و احساسات و تمایل فرد به نوع خاصی از واکنشهادر برخورد با رابطه جنسی می تواند در جهت شناخت میزان رضایت زن در این روابط کمک کننده باشد . در مطالعات گذشته میزان عدم رضایت ۲ % گزارش شده است . ( ۲ ) اما بعضی گزارشات شیوع آن را ۶۸ % ذکر کرده اند . ( ۵ ) اولین قدم برای حل مشکل ، پاسخ به این سوال است که آیا مشکل عدم رضایت و نگرش منفی از رابطه جنسی وجود دارد یا خیر ؟ در مقام مقایسه افراد راضی و ناراضی دارای چه خصوصیات متمایز کننده ای هستند و نگرش آنها چگونه است ؟ لذا با توجه به اهمیت موضوعو عوارض شناخته شده آن و نیز تناقضات موجود به منظور تعیین میزان رضایت و مشکلات جنسی ، این تحقیق روی مراجعین به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۸۴ انجام گرفت