سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هادی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
کاظم دشتکیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
مهدی سلطانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
مهدی شادان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

استقرار پوشش گیاهی برروی تپه های شنی عمدتا به عواملی چون میزان رطوبت خاک ، دوام و پایداری محیط رشد ریشه و میزان موادغذایی خاک بستگی دارد رطوبت موجود در تپه های ماسه ای براثر عواملی چون بارندگی، تصاعد ابهای زیرزمینی و تکائف بخار آب تامین شده و در اختیارگیاه قرار می گیرد عمیق بودن آبهای زیرزمینی مانعی جدی در تامین آب شنزارها در دشت یزد – اردکان می باشد ضمن اینکه ناچیز بودن صعود کاپیلاری درخاکهای شنی مزید بر علت است قلت رطوبت هوا درماههای گرم سال در مناطق بیابانی عاملی است که تامین رطوبت را برای رشد گیاهان از طریق پدیده تکائف با تردید مواجه می سازد تامین رطوبت برای رشد و نمو مطلوب گیاهان چوبی برروی تپه های شنی ناشی از نزولات جوی موضوعی است که بدلیل کمی نزولات و نوسانات شدید آن در سالهای مختلف نیاز به بررسی دارد. با هدف پی بردن به نکات مذکور و روشن شدن اهمیت هریک این تحقیق در بخشی از شنزارهای دشت یزد – اردکان که دارای پوشش گیاهی دست کاشت با گونه سیاه تاغ UHaloxylon aphyllum می باشد. انجام شد.