سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک تیزکار – عضو هیات علمی وزارت جهاد کشاورزی مرکز آموزش میرزا کوچک خان

چکیده:

پرورش ماهیان گرمابی یکی از ارکان توسعه آبزی پروری در ایران است . مدیریت و کنترل کیفی آب استخرهای پرورش ماهی میتواند نتایج مثبتی در افزایش راندمان تولید استخرهای پرورش ماهیان گرمابی داشته باشد. در این طرح از زئولیت به عنوان یک ماده معدنی جذب کننده گازهای مضر و تنظیم بعضی از فاکتورهای کیفی آب استخرها استفاده گردید . بدین منظور ۹ استخر ۱۰۰۰ متر مربعی در نظر گرفته شد و در طی مراحل پرورش در استخرهای تیمار از زئولیت گرانوله بعنوان تعدیل کننده فاکتورهای مضر و تعادل فاکتورهای کیفی آب استخر استفاده گردید . در نتیجه زئولیت باعث بهبود وضعیت کیفی آب استخرها و منجر به افزایش راندمانتولید شده است .