سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیاوش فتحی –
محمدرضا دهقانی –
محمدرضا حیدری –

چکیده:

جمع آوری و حمل زباله شهری از قبل حزء وظایف شهرداریها بوده ولی در مناطق روستایی بعلت عدم وجود قانون تا سال ۸۲ به صورت پراکنده انجام می گرفت. با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۸۳ وظایف اجرایی بعهده وزارت کشور گذاشته شد. با توجه به اینکه تحقیق زیادی در این خصوص صورت نگرفته تلاش بر این بود که وضعیت تولید سرانه زباله روستایی- پزشکی- تجاری و صنعتی مشخص و راهکار اجرایی مناسب ا رائه گردد. بررسی میزان تولید زباله از طریق نمونه گیری راندومی در فصل پائیز و زمستان ۸۴ و از هر بخش یک روستا انتخاب گردید و در ۷۳ روستای استان فارس اجرا شده است. با آموزش و توزیع دو عدد کیسه زباله با دو رنگ برای جمع آوری زباله (فسادپذیر- فساد ناپذیر) در بین تعدادی منازل که ح دود ۱۰۰ کیلوگرم زباله جمع گردد انجام و با توزین زباله و جداسازی ترکیبات نتایج زیر بدست آمد. متوسط تولید سرانه: ۳۷۸/۵ گرم در روز رطوبت ۷۰/۱۵% مواد آلی ۲۶٫۰۵% خاکستر ۳/۵۳% ازت ۰/۲۶% دانسیته ۲۷۹ کیلوگرم بر متر مکعب، پزشکی نیم تا یک کیلوگرم در روز، تجاری و صنعتی ۴ کیلوگرم در روز. ترکیب فیزیکی: مواد فسادپذیر ۶۶/۲%، کاغذ ۵/۸۵%، پلاستیک ۳/۲۵%، فلزات ۳/۳%، شیشه ۴%، منسوجات ۲/۶%، نخاله ساختمانی ۳/۲۵%، چوب ۰/۵%، خاکروبه و سایر مواد ۱۰/۵%.