سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دکتر
محمد پیری – دکترای علوم سم شناسی زیست محیطی، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی سمنان و ر
مژگان خدادادی – دکتری بیولوژی دریا عضو هئیت علمی و مدیر گروه رشته شیلات مرکز علوم و تحق
مهناز رنجبر – کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی علوم محیط زیست و نویسنده مقاله

چکیده:

در این پروژه، سمیت میتل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) بر روی کراستاسه دافنی ماگنا ( کلادوسرا ) ، با آزمایش هایی در آزمایشگاه مرکزی اداره آب و فاضلاب , براساس روش های استاندارد ۲۳ و OECD 202 و ISO 6341انجام پذیرفت . MTBE گرم در ۷۴۰ و دانسیته %۱۰۰ از شرکت مرک آلمان و با درجه خلوص لیتر استفاده شد . دافنی ماگنا نیز از مرکز تحقیقات شیلات گیلان ( انزلی ) تهیه گردیده، سپس با استفاده از روشهای استاندارد بهداشت عمومی امریکا وسازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده کشت و تکثیر شدند و دردو مرحله آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند . در شروع کار، آزمایش اولیه برای تعیین میزان حساسیت دافنی ماگنا نسبت به MTBE در زمان ۲۴ ساعت انجام شد، سپس آزمایشهای اصلی و نهایی، با محلولهای ساخته شده حاوی MTBE فراکسیونهای سازگارآبی(WASs )در زمان های ۲۴ و ۴۸ ساعت صورت گرفتند . ارزیابی های زیستی ساکن دردو مرحله آزمایش و با استفاده از نتایج خام بدست آمده انجام شده، نمودارهای مربوطه به روش آنالیز پروبیت رسم گردید . میزانهای ۲۴ ساعت LC10 ، LC50 و LC90 با مقادیر ۳۴۶ ، ۶۴۶ و ۹۴۱ میلی گرم در لیتر و در ۴۸ ساعت به ترتیب با مقادیر ۶۰۲ ، ۳۶۱ و ۸۴۱ میلی گرم در لیتر محاسبه گردید . محدوده غلظت مجاز برای MTBE نیزدر دو مرحله آزمایش برای این موجود به ترتیب برابر با ۶۴/۶ و ۶۰/۲ mg/ Lتعیین گردید . نتایج نشان داد که دافنی ماگنا برای ردیابی سمیتMTBE در آبهای سطحی و زیر زمینی و … می تواند مورد استفاده قرار گیرد . همچنین مشخص گردید که این کراستاسه از مقاومت بالایی در مقابل آلودگی های ناشی از فراکسیون های محلول آبی MTBE برخوردار است . در نهایت، پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت در معرض قرارگیری اختلاف معنی داری در فعالیت و مرگ و میر دافنی ماگنا وجود نداشت . بنابراین، MTBE پس از دوره۴۸ ساعته در معرض قرارگیری با این موجود طبق جدول استاندارد چک و اسلواکی به عنوان ماده ای با درجه سمیت کم تعیین می گردد .