سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه مهدوی – کارشناس دفتر فنی مرتعف سازمان جنگلهاف مراتع و آبخیزداری
عسگر علیزاده – کارشناس ارشد دفتر فنی مرتع، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

چکیده:

این بررسی با استفاده از پرسشنامه و دریافت پاسخ شفاهی و حضوری بهره برداران در دوره های آموزشی و با حضور نمایندگانی از بهره برداران و مجریان طرح های مرتعداری استان های تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، فارس، کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۸۲ به اجرا درآمده است. پرسش ها در دو محور اصلی توین شده است: ۱-سوالاتی که با هدف ارزیابی میزان آشنایی و شناخت بهره برداران از مرتع و اصول مرتعداری تنظیم شده است، مفاهیمی که درک صحیح آنها به مجریان طرح های مرتعداری کمک خواهد نمود. ۲- سئوالاتی که به بررسی دیدگاه مجریان طرح های مرتعداری پیرامون لزوم و نحوه اجراء و میزان آشنایی و اعتقاد به برنامه های پیش بینی شده در طرح ها پرداخته و رابطه بین میزان شناخت مجریان و درصد موفقیت برنامه ها را بررسی می نماید. که نتایج آن در سمت گیری برنامه های آتی مدیریت مراتع کارایی دارد. در این روش بر نقل قول مستقیم از بهره برداران با رعایت امانت و خودداری از هر گونه دخل و تصرف و عدم تعریف گزینه های از پیش تعیین شده تأکید شده است. در مجموع در این بررسی تلاش شده است نقاط قوت و ضعف سیاستگذاری ها به منظور نیل به روش های صحیح و اصولی مدیریت مراتع با حفظ و تقویت بیش از پیش مشارکت عملی بهره برداران در تحقق اهداف، تحلیل و با روش علمی با زبان اعداد و ارقام ارائه گردد.