سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیامک انوری – مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان
افشین سعیدی –

چکیده:

افسردگی جزء یکی از اختلالات خلقی می باشد، که با احساس یاس و ناامیدی و تجربه ای درد آور همراه است. اختلالات خلفی گروهی از حالات بالینی هستند که با اختلال خلق، فقدان احساس کنترل بر خلق و تجربه ذهنی ناراحتی شدید همراه است، بیمارستان با خلق افسرده باکاهش انرژی و علاقه، اخساس گناه، اشکال در تمرکز،بی اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی شناخته می شوند.
اختلال افسردگی اساسی اختلالی شایع است با میزان شیوع حدود ۱۵ درصدبرای طول عمر که در زنها احتمالا تا۲۵ درصد هم برسد. این آمار در کشور ما بین ۱۰الی ۲۵ درصد گزارش شده است و در بین دانش آموزان در وضعیت عادی تا ۴۲ درصد نیز رسیده است.
در این راستا و با توجه به مشکلات عدیده ای که برای بازماندگان زلزله بم بوجود آمد، بر آن شدیم تا تحقیقی را با هدف تعیین میزان افسردگی در بین دانش آموزان بم و مقایسه آن با باسیر تحقیقات انجام شده انجام دهیم.
این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی می باشد که در ین ۴۷۲ نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر بم که بهطور تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ۲۱ سئوالی یک (Beck) همراه باسوالات مشخصات فردی بود که توسط نرم افزار آماری SPSS win و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از ۴۷۲ دانش آموز مورد پژوهش ۶۴/۸ درصد زن و مابقی مرد بودند. رده سنی افراد مورد پژوهش ۱۴ الی ۱۸ سال بود. ۷۴/۲ درصد از افراد مورد پژوهش دارای درجاتی از افسردگی بودند.
سایر یافته ها نشان داد که بین میزان افسردگی و جنس، از دست دادن یکی از افراد خانواده در جریان زلزله، به وجود آمدن مشکل جسمی برای خود و یا یکی از افراد خانواده و رضایت از وضعیت زندگی رابطه معنی داری آماری وجود دارد. همچنین بین میزان افسردگی و سن و تخریب منزل مسکونی در جریان زلزله رابطه معنی دار آماری وجود ندارد.
با توجه به بالا بودن میزان شیوع افسردگی در بین دانش اموزان مقاطع مختلف متوسطه شهر بم لزوم برنامه ریزی جامع در خصوص بهداشت روان آینده سازان آن شهرستان لازم و ضروری به نظر می رسد.