سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یوسف گرجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر

چکیده:

فعالیتهای جنسی بعد مهمی از سلامت انسان میباشند و از تجارب زیستی، روانی، اجتماعی واخلاقی تأثیر میپذیرند. اگر چه مدتها پیش، توجه علمی به رفتارهای جنسی انسان جایز شمرده نمیشد،ولی اقدامات ارزشمند افرادی چون مسترز و جانسون باعث شد تا نگرش علمیتری نسبت به این امور پیداشود و امروزه اطلاعات نسبتاً مناسبی در این حوزه در اختیار متخصصان باشد، هرچند که این دانش هنوز ناکافی بوده و نیازمند بررسیهای همه جانبه است. در ایران مدت کوتاهی است که توجه علمی به این حوزه از مشکلات صورت میگیرد و لذا ضرورت انجام مطالعات، بویژه از نوع اپیدمیولوژی بسیار بالا میباشد. این تحقیق نیز در همین راستا انجام شدهاست. بررسیهای انجام شده توسط مسترز و جانسون از مراحل پاسخ جنسی طبیعی باعث شد تا شناخت متخصصان از بدکارکردیهای آن بیشتر شود. در مدل مسترز و جانسون ۴ مرحله برای پاسخ جنسیطبیعی ذکر شده است که عبارتند از : -۱ تهییج یا برانگیختگی -۲ پلاتو یا حداکثر برانگیختگی قبل از رسیدن به اوج لذا جنسی -۳ ارگاسم (مرحلهای که شامل انقباض عضلانی در فواصل ۸/ثانیه میباشد) -۴ فرونشینی (مرحلهای که در آن شخص به حالت اولیه خود برمیگردد