سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن چم پور –
میثم تهرانی شریف –
سیدمحسن علوی –
محمد آبیل –

چکیده:

تیلریوز یکی از بیماری ها ی مهم و خطرناک در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محسوب می شود که سالانه تلفات و خسارات اقتصادی فراوانی را به صنعت دامپروری تحمیل می کند . تیلریوز ، بیماری ناشی از تک یاخته تیلریا ، با علایم متفاوتی نظیر تب ، بی اشتها یی ، افسردگی ، کم خونی ، بزرگ شدن عقده ها ی لنفاو ی ، کاهش تولید شیر ، زردی ، اختلالات عصبی و پوستی ظاهر می شود
در این مطالعه جهت بررسی میزان شیوع فرم جلدی بیماری در طی یک دوره ۵ ساله (۱۳۸۶-۱۳۸۲) از ۲۱۱ راس گاو مشکوک به تیلریوز نمونه ها ی خون محیطی و بیوپسی از عقده ها ی لنفاوی متورم اخذ گردید . از بیماران مبتلا به ضایعات ندول مانند روی پوست گسترش به روش فشار روی لام تهیه گردید . پس از مشاهده انگل در نمونه ها ی خون محیطی و شیزونت ها در لمفوبلاست ها ی عقده ها ی لنفاوی متورم تعداد ۱۱۹ مورد تیلریوز تائید گرد ید . از بین ۱۱۹ مورد تیلریوز تائید شده تنها ۸ مورد %)۶/۷۲) دارای ضا یعات ز یر پوستی بصورت ندول بودند . ضایعات در نقاط مختلف بدن ( پوزه ، کتف ، پهلو ، گردن و ناحیه شرمگاهی ) مشاهده شد و به نظر نمی رسد پراکندگی ضایعات از الگوی توزیع خاصی تبعیت نما ید . حیوانات مبتلا به ضا یعات جلدی عمدتا زیر ۴ سال سن %)۷۵) داشتند که احتمالا به علت فراوانی بیشتر وقوع تیلریوز در این گروه سنی می باشد . تمامی موارد مبتلا به فرم جلدی از نژاد دو رگ هلشتا ین بود و هیچ مورد بیماری از فرم جلدی در گاوهای بومی مشاهده نشد