سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفاری – فوق لیسانس دانشگاه علوم پزشکی زابل – دانشگاه علوم پزشکی -عزیر شهرکی
ملیحه علیپور تبریزی –

چکیده:

مقدمه:
یکی از انواع مسمومیت ها که بسیار شایع است ، گزش ها هستند . آمار منتشر شده از سوی مدیریت بیماری های وزارت بهداشت نشان می دهد که ایران با ثبت حدود ۲۵۰ هزار مورد گزش جانوران زهری بعد از مکزیک رتبه دوم را در جهان دارد. این پژوهش با هدف بررسی اپیدومیولوژیک مارگزیدگی و عقرب زدگی در شهرستان زابل در سال ۱۳۸۴ انجام گرفته است.
موارد و روش ها:
این تحقیق یک مطالعه توصیفی و گذشته نگر در مورد تمامی مصدومانی است که به دلیل مارگزیدگی یا عقرب گزیدگی در بیمارستان امیرالمومنین شهر زابل بستری شده بودند.
داده های این مطالعه از پرونده بیماران استخراج گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
از ۶۹ نفر مصدومی که به علت مارگزیدگی یا عقرب گزیدگی مراجعه کرده بودند ۶/۴۰% درصد زن و ۴/۵۹% مرد بودند که ۹۵ درصد به علت مارگزیدگی و ۵ درصد به علت عقرب گزیدگی بود. بیشتر این افراد در رده سنی۳۰ تا ۴۵ ساله قرار داشتند که ۷۶ درصد آنها روستاییو به شغل کشاورزی اشتغال داشتند . بیشترین میزان مراجعه در فصل تابستان (۷/۴۹ درصد و بیشترین موضع مورد گزش پا بود. رابطه معنی دار آماری از نظر میزان بروز گزش با شغل ، سن ، فصول مختلفسال و محل گزش وجود دارد. (P<0.0001) .
بحث:
مارگزیدگی از مواردی است که باید در مورد آن هوشیارانه و با دقت عمل کرد چرا که هر گونه غفلت ممکن است منجر به عوارض خطرناکی برای فرد مسموم شود. لازمه پیشگیریاز مارگزیدگی آموزش همگانی از طریق مراکز بهداشتی است.