سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده صادقیان – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای
سمانه حسین زاده – پزشک عمومی
عبدالحمید اخیانی – کارشناس ارشد آمار حیاتی

چکیده:

ناخنک عبارت است از رشد غیرطبیعی ملتحمه از گوش داخلی چشم طرف قرنیه به طوری که به سمت غربی نیز تجاوز می‌کند و گاهی به حدی پیش می‌رود که جرگه مردمک و در نتیجه جلوی دید را می‌گیرد. لذا در این شرایط انجام روش‌های جراحی توصیه می‌شود. ناخنک در افرادی که بیشتر وقت خود را به مناسبت شوق نشان در محیط باز در معرض اشعه UV و گردوغبار می‌گذرد شایع است. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع ناخنک و عوامل مؤثر بر بروز آن در کارکنان خطوط لوله نفت می‌باشد. این مطالعه توصیفی – تحلیلی بود و جامعه مورد مطالعه ۱۸۴ نفر کارکنان خطوط لوله نفت می‌باشند. اطلاعات مورد نیاز با بررسی پرونده‌های پزشکی کارگران در مدت یک سال جمع آوری سپس با استفاده از آزمون χ۲ و mann-witney مورد تجربه قرار گرفت. یافته‌های حاصل نشان داد ۱۶/۳% از کارگران مورد مطالعه به ناخنک مبتلا بودند. همچنین ارتباط معنی داری بین کار در محیط باز و بروز ناخنک با ۰٫۰۵>P به دست آمد. اگرچه میزان شیوع ناخنک در افرادی که در معرض گرد و غبار بودند ( ۲۶/۹%) و بیشتر از افرادی بود که در معرض گرد و غبار نبودند ( ۱۴/۶%) همان ارتباط معنی داری در این خصوص به دست نیامد. این تحقیق نشان داد که استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند عینک ایمنی و کلاه مناسب از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه می‌باشد که بایستی در مورد این کارگر به کار گرفته شود.