سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا یزدی – پزشک عمومی , مرکز اورژانس رودهن
محمدعلی لحمی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای – دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداش
سیداکبر شریفیان – استادیار گروه طب کاردانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

کمردرد از شایعترین اختلالات ستون فقرات میان بیشتر شاغلین است ) )١ و موجبات هزینه های سنگین مراقبت های پزشکی و غیبت های کاری در اثر ناتوانی و از کار افتادگی را فراهم می کند . لذا در این پژوهش به بررسی میزان شیوع ، علل و ریسک فاکتورهای آن میان اساتید ١٢ رشته جراحی از طریق توزیع پرسشنامه پرداخته شد . برابر نتایج بدست آمده %٧١ جراحان مورد بررسی مبتلا به کمردرد بودند . کمردردها به ترتیب شیوع عبارت بودند از : پاسچرال ، دیسکوپاتی ، کشیدگی ماهیچه های کمری و تنیدگی (استرسهای روحی – روانی). ریسک فاکتورهای شغلی را ، بیشتر کار مداوم بیش از چهار ساعت ، برنامه کاری نامنظم ، وضعیت های بدنی (پاسچر) نادرست حین انجام کار و بالاخره تجهیزات و ابزار نامناسب مورد استفاده تشکیل می داد. در این پژوهش ابتلاء به کمردرد تنها با ورزش منظم کاهش معناداری پیدا می کرد ولی با دیگر متغیرها (سن، جنس، قد، وزن، BMI، مصرف سیگار، زمان صرف شده برای جراحی در هفته و سالهای اشتغال) ارتباط معناداری نداشت. جهت پیشگیری ،آموزش ( آشنا کردن جراح ان با علل و ریسک فاکتورهای کمردرد و کاربرد اصول ارگونومی). اجتناب از اتخاذ وضعیت های بدنی نامناسب، به کارگیری ابزار و تجهیزات مورد استفاده برابر قواعد ارگونومی، استراحت کافی در فواصل انجام کار و بالاخره ورزش منظم (حرکات نرمشی و شنا) توصیه شد.