سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی فرزادکیا –
احمد عامری –
عباس شهابیان مقدم –
مهدی جاسم زاده –

چکیده:

امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته به منظور حفظ و حراست از منابع طبیعی طرح بازیافت زباله های شهری به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. آنالیز زباله های شهری در کشور ما نشانگر ایناست که بیش از ۸۰ درصد از این زباله ها از قابلیت کودسازی و یا بازیافت بالایی برخوردارند. متاسفانه علی رغم این قابلیتها، عملیات بازیافت در کشور ما از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. براین اساس به منظور شناسایی قابلیتهای اقتصادی این پروژه ها، طرح بازیافت زباله های شهری در شهر ازنا با همکاری شهرداری مورد توجه قرار گرفت. در این طرح با توجه به نقشه موجود شهر ۱۰ نمونه خوشه ای تصادفی هر کدام به تعداد ۵ خانوار و جمعاً ۵۰ خانوار انتخاب گردید. سپس با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری مناطق ضمن تکمیل پرسشنامه های تهیه شده، آموزشهای لازم جهت تفکیک زباله ها به منازل انتخاب شده داده شد و مقرر گردید که به مدت ۲ هفته پسماندهای مواد غذایی در یک کیسه (بصورت روزانه) و سایر زباله ها در کیسه دیگر (بصورت هفتگی) جمع آوری گردد و جهت وزین و آنالیز صرفاً در اختیار همکاران طرح قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان داد که در حال حاضر شهرداری ازنا بطور متوسط روزانه ۵۹۰۰۰۰۰ ریال جهت جمع آوری، حمل و نقل و دفع ۴۲ تن زباله های روزانه شهری هزینه می نماید. آنالیز زباله های شهر ازنا نشان داد که بطور متوسط حدود ۵۴/۴ درصد پسماند مواد غذایی، ۹/۷ درصد کاغذ و مقوا، ۹/۴ درصد لاستیک و پلاستیک، ۴/۵ درصد انواع فلزات، ۴/۲ درصد پارچه، ۳/۹ درصد شیشه، ۲/۸ درصد چوب و ۵/۳ درصد سایر مواد در این زباله ها وجود دارد. بررسیهای فنی و اقتصادی به عمل آمده موید این واقعیت است که چنانچه طرح بازیافت زباله از مبدا در این شهر به اجرا درآید حداقل ۴۶ درصد از هزینه های انجام شده در این بخش قابل برگشت می باشد. این نتایج ضرورت اجرای طرحهای بازیافت زباله از مبدا را در شور مورد تأکید قرار می دهد.