سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ترانه سعیدی – دانشجوی کارشناسی دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرا
ملیکا بردبار – دانشجوی کارشناسی دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرا
ناهید همتی نژاد – استادیار دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
فرناز آگهیان – دانشجوی دکتری دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق تلاش گردیده است تا مقدار امواج ماوراء بنفش منتقل شده از منسوجات پنبه ای عمل شده با انواع متفاوتی از مواد جاذب UV تجاری و نیز یک نوع سفیدکننده نوری تجاری و مناسب برای کالاهای سلولزی با ارزیابی تغییر رنگ یک نمونه نور حساس که در زیر منسوج مورد آزمایش قرار می گیرد، بررسی شود. نتایج حاصل نشان می دهد که هر چند مواد جاذب UV تجاری در کاهش میزان تشعشعات ماوراء بنفش عبوری از پارچه ها مؤثر بوده اند، ولیکن بکارگیری مواد سفیدکننده نوری بر روی پارچه های پنبه ای موجب گردیده است که ضریب حفاظتی منسوجات مورد آزمایش به نحو مؤثرتری افزایش یابد.