سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی اصغرزاده – شرکت نفت فلات قاره

چکیده:

استفاده از روشهای کمی در تفسیر داده های لرزه ای به جای تنها کاربرد کیفی این نوع اطلاعات در مراحل اکتشاف تا تولید مخازن نفتی، به مرور زمان جای خود را در صنعت بالادستی نفت، پیدا کرده است. یکی از مهمترین این روشهای کمی، کار با داده های لرزه ای پیش از انبارش (CDP Gathers) می باشد. یکی از مهمترین روشهای کاربرد این نوع از داده های لرزه ای، بررسی نحوه تغییر ضرایب بازتابی لایه های زمین با تغییر زاویه موج فرودی بر هر یک از لایه هاست (AVO, Amplitude Versus Offset). اگر بتوان اطلاعات پیش از انبارش لرزه ای را به گونه ای تحت پردازش قرار داد که تمامی اثرات مزاحم بر دامنه به جز انهایی که ناشی از تغییرات خواص کشسانی یک لایه بازتابنده است ح ذف شوند، می توان از این اطلاعات در جهت اسخراج خواص مخزنی استفاه نمود. در این بررسی چگونی کاربرد این روش در جداسازی مرز سیالات نفتی موجود در یکی از مخازن شمالغرب خلیج فارس شرح داده خواهد شد. اگرچه این مطالعه بر داده های لرزه ای ۳ بعدی یک مخزن نفتی شناخته شده انجام می گردد، با داشتن اطلاعات چاههای موجود در این مخزن می توان معیاری برای سنجش توانایی این روش در ردیابی هیدروکربن داشت و بدین ترتیب نتایج حاصل را کنترل نمود. در ابتدا جهت کسب ایده ای از چگونگی تغییر دامنه امواج لرزه ای بازتابیده از سطح افق مخزنی، اطلاعات موجود در یک چاه به کار گرفته شد تا رفتار AVO مخزن مشخص گردد (Forward Modeling). با کسب اطلاع از آ«چه منحنیهای AVO نشان می دادند، قادر گشتیم تا مخزن را در یکی از طبقه بندیهای موجود مخازن هیدروکربوری که بر اساس ضریب بازتاتی تهیه گردیده است، قرار دهیم. سپس با آگاهی از ویژگی های AVO بدست آمده از قسمت اول، بهترین نشانگر ، (Attribute) برای به نقشه درآوردن محل سیالات مختلف مخزنی انتخاب گردید. در قسمت بعدی این مطالعه، با اعمال نتایج حاصل از قسمت پیشین بر داده های لرزه ای میدان نفتی مورد بررسی، میزان صحت این نتایج در عمل آزمایش گردید، (AVO Analysis). محل هیدروکربن بدست آمده با به کارگیری داده های انبارش نشده لرزه ای به خوبی با نقشه های هیدروکربن حاصل از چاههای موجود در منطقه مطابقت داشته و م رزهای بدست آمده در توافق کامل با یکدیگر بودند. بدین ترتیب صحت این روش در این مخزن نفتی تأئید گردید. سرانجام با انجام شبیه سازی مونته ارلو در استخراج تمامی حالات ممکن برای اندازه اتربیوتهای AVO و به کارگیری تئوری Bayes در بدست آوردن احتمالات شرطی، میزان دقت این روش در ردیابی هیدروکربن محاسبه گردید.