سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اکبر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

لجن فاضلاب یکی ازمعضلات و چالشهای مهم محیط زیست و یکی از منابع آلاینده خاک از نظر آلودگی عناصر سنگین می باشد. تولید سالانه لجن در دنیا رو به افزایش می باشد و ازجمله گزینه های پیش رو برای دفع لجن فاضلاب از تصفیه خانه ها می توان،کاربرد در زمین،دفن در زمین،سوزاندن و ریختن در اقیانوس را نام برد( ۴) (۵) (۶)از بین گزینه های یاد شده، مورد اول به دلیل منافع اقتصادی و کاهش هزینه های خرید کود برای کشاورزان، ارجحیت دارد. ولی مسئله ای که باعث می شود "کاربرد لجن در زمین" با مشکل مواجه شود، اغلب ناشی از وجود مقادیر بالای عناصر سنگین در لجن فاضلاب می باشد. که باعث سمیت و آلودگی در خاک می شود( ۱) (۴)(۵) عناصر سنگین در مقادیر بالا،اثر سمیت برای موجودات خاکزی، گیاهان و حیوانات دارند و پس از ورود به چرخه غذایی انسان باعث بروز سمیت در انسان می شوند. لذا احتمام کلی جلوگیری از ورود این عناصر به خاک است