سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی نوروزی –
احمد شهبازی –
محمد رنجبر –
سیامک حق جو –

چکیده:

بدون شک کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی هوای استخرهای شنا ، علاوه بر کیفیت آب مصرفی بعنوان یک فاکتور موثر در سلامتی شناگران و کارکنان مطرح بوده و تامین استانداردهای بهداشتی موجود امری ضروری بنظرمی رسد. موضوعی که امروزه در کنترلهای بهداشتی اماکن مورد اشاره کمتر مورد توجه دست اندرکاران و محققین قرارگرفته است. بدلیل اینکه در کشور ما ماده اصلی مورد استفاده در گندزدایی آب استخرها گازکلر می باشد انتظارمی رود غلظت آن در هوای سالن استخرها بیش از سایر فاکتورهای شیمیایی مورد توجه قرارگیرد. دلیل این مدعا نیز شکایت های متعدد شناگران از عوارض ناشی از بالا بودن میزان این گاز در هوای محیط استخرهاست.
دراین مطالعه با استفاده از پمپ نمونه بردار فردی حاوی فیلترغشایی نقره ای با قطر منافذ ۰/۴۵ میکرون از هوای سالنهای ۵ استخر فعال در شهر همدان تعداد ۱۰ نمونه در دبی ۱-۳/۰ لیتر در دقیقه تهیه و در آزمایشگاه دانشکده بهداشت همدان با استفاده از دستگاه hplc و به روش کروماتوگرافی یونی میزان غلظت گاز کلر در آنها مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج بدست آمده از آنالیز ۱۰ نمونه تهیه شده در آزمایشگاه حاکی از آن است که غلظت گازکلر برحسب cl2 در استخر آبیاران ۵/۷۹ ، ۴/۵۰ الوند ۴/۱۱ ، ۴/۰۱ لاله ۱/۰۵ ، ۱/۵ کوثر ۳/۵ ، ۳/۷۱ و استخر بهار ۱۰/۱۲ ، ۱۴/۸۱پی پی ام می باشد. این ارقام همگی بالاتر از استانداردهای بهداشتی توصیه شده میباشند.
نتایج آنالیز نمونه ها نشان می دهد که غلظت گاز کلر در هوای داخلی کلیه استخرهای شنای واقع در سطح شهر همدان از مقادیر استانداردهای تماس شغلی (ppm 5/0twa =) و حداکثر غلظت در کوتاه مدت (ppm1=stel) بسیار بالاتر بوده ، بطوریکه بالاترین و پایین ترین غلظت بدست آمده یعنی ارقام ۱۴/۸۱ و ۱/۰۵ پی پی ام به ترتیب ۳۰ و ۲ برابر استاندارد تماس شغلی می باشند. بنابراین شکی نیست ادامه این وضعیت که ناشی از نامناسب بودن سیستم تهویه هوای سالن ها و همچنین اصولی نبودن روش گندزدایی آب با گازکلر در استخرهاست ، سلامت کارکنان و شناگران را با تهدید جدی مواجه خواهد نمود.