سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی فرید – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران
الهام مقتدای خوراسگانی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران
مریم کریمی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران
احسان کبیری – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران

چکیده:

امروزه آگاهی از شیوع و ظهور انواع بیماری ها از جمله تنفسی , گوارشی , عصبی , مادرزادی و … از اهمیت به سزایی برخوردار است . کسب اطلاعات از رخداد بیماری ها کمک بزرگی به هماهنگ ساختن و تقویت اطلاعات صحیح و کامل برای افراد تصمیم گیرنده در مورد پیشگیری و کنترل بیماریها دارا است . در این مقاله ضایعات قسمت های مختلف بدن در بیماران ارجاعی به کلینیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد طی ۶ ماه سال ۱۳۸۶ توصیف گردیده است . از میان کل بیماران ارجاع شده ) (۵۲۸ بیشترین بیماری مشاهده شده مربوط به اندام گوارشی %)۲۱) و کمترین مراجعات مربوط به بیماری های عصبی است ./.%)۱۳) بود ۱۶٫ در صد بیماران دارای مشکلات دستگاه اسکلتی – عضلانی ,) %)۱۴ دارای مشکلات تنفسی و موارد ارجاعی که شامل ضایعات مادرزادی و تناسلی است به ترتیب ./.%)۲۴) و ./.%)۳۷) بود . لذا آگاهی از شیوع و بروز بیماری ها با توجه به شرایط اقلیمی منطقه کمک بزرگی به کنترل و پیشگیری از بیماری ها خواهد نمود . در این مطالعه پارامتر های مختلفی شامل سن , نژاد , جنس نیز مورد بررسی قرار گرفته است .