سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیما وزیر – کلینیک دامپزشکی پارسا، تهران – ایران
فرهنگ ساسانی – دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران – ایران
بیتا وزیر – دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرخ رضا کبیر – دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تومورهای پستانی یکی از شایع ترین انواع تومورها در سگ های ماده می باشند . تومورهای پستانی تقریباً از تمام نقاط دنیا گزارش شده اند . خطر ابتلا به تومورهای پستانی در سگ هایی که رحم و تخمدان آن ها برداشته شده باشد کمتر از بقیه است . حضور گیرنده های هورمونی در ایجاد تومورهای پستانی اهمیت زیادی دارد . گیرنده های هورمونی هم در تومورهای خوش خیم و هم در تومورهای بدخیم مشاهده شده است . ًتقریبا %۵۰- ۶۰ تومورهای پستانی دارای گیرنده های استروژنی می باشند .
%۶۵ تومورهای پستانی سگ، از نوع تومور مختلط خوش خیم، %۲۵ آن ها کارسینوما و بقیه هایپرپلازی، آدنوما، تومور مختلط بدخیم و میواپیتلیوماست . در بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ از مجموع ۷۱ نمونه تومور پستانی ارجاع شده به تعداد از کلینیک های دامپزشکی ناحیه شمال غرب شهر تهران پس از انجام آزمایشات هیستوپاتولوژی، نتایج زیر بدست آمد: ۱۹ مورد آدنوکارسینومای پاپیلر ) %۲۶/ ۷) ، ۱۲ مورد تومورهای خوش خیم مختلط پستانی %۱۶/۹ ، ۸ مورد تومور سلول های سنگ فرشی %۱۱/۲۶ ، ۲۱ مورد س یروز آدنوکارسینوما %۲۹/۵۷ ، ۱۱ مورد آدنوکارسینومای جامد .( % ۱۵ / ۴۹ )